Total results:
  Search
   Total results:

   Gwobrau Rhagoriaeth Cymru 2018

   Cyhoeddir enwau’r enillwyr

   Cyhoeddir enwau’r enillwyr

   Llongyfarchiadau i enillwyr Gwobrau Rhagoriaeth Cymru 2018:

   Rhagoriaeth Gwasanaeth

   •  Western Power Distribution

   Rhagoriaeth mewn Iechyd


   Llai na 30 o weithwyr

   • Gwasanaeth Adsefydlu Cleifion yr Ysgyfaint, Ysbyty Llandochau (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro)

   Mwy na 30 o weithwyr

   • Bwrdd Clinigol Deintyddol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

   Rhagoriaeth mewn Celfyddydau ac Adloniant


   Llai na 30 o weithwyr

   • Get the Chance

   Mwy na 30 o weithwyr

   • Theatr Y Sherman

   Dewis y Bobl, a noddwyd gan Western Power Distribution


   • Bwrdd Clinigol Deintyddol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

   Mae’r gwobrau’n gyfle i ddathlu sefydliadau yng Nghymru sy’n gwneud eu hunain yn hygyrch i bobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwasanaethau ar gael yn wirioneddol a/neu sicrhau bod cyfleoedd yn y gweithle yn agored i bawb.

   Cyflwynwyd Gwobrau Rhagoriaeth Cymru gan Megan Boot, newyddiadurwraig Newyddion ITV Cymru, yng Ngwesty Dewi Sant, Caerdydd ar y 4ydd o Fai, 2018.

   I gael diweddariadau a lluniau o’r digwyddiad, chwiliwch am #ExcellenceWales ar Twitter @hearinglosscym neu edrychwch ar ein tudalen Facebook /ActiononHearingLossCymru

   View this page in English
   Excellence Wales Awards 2018