Total results:
  Search
   Total results:

   Gwobrau Rhagoriaeth Cymru 2019

   Mae enwebiadau wedi cau… Byddwch yn barod i bleidleisio ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl

    Excellence Wales Awards logo

   Mae Gwobrau Rhagoriaeth Cymru yn gyfle i ddathlu mudiadau/sefydliadau ledled Cymru (yn y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector) sy’n gwneud eu gweithle yn hygyrch i bobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw.  Mae hyn cynnwys gwneud gwasanaethau’n wirioneddol hygyrch i bob cwsmer a/neu sicrhau bod cyfleoedd yn y gweithle yn agored i bawb. 

   Mae digwyddiad eleni, y mae Western Power Distribution yn ddigon caredig i’w gefnogi, yn rhoi cyfle i sefydliadau roi chwyddwydr ar y gwaith ardderchog y maent yn ei wneud gyda, a thros gwsmeriaid a chydweithwyr byddar ac sydd â cholled clyw drwy Gymru benbaladr. 

   Roedd ein henillwyr yn 2018 yn cynnwys Western Power Distribution, Bwrdd Clinigol Deintyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Uned Adsefydlu Cleifion yr Ysgyfaint Ysbyty Llandochau, Get the Chance a Theatr y Sherman.

   Mae yna bedwar prif gategori eleni: Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth, Rhagoriaeth mewn Iechyd, Rhagoriaeth mewn Celfyddydau ac Adloniant, a Chyflogwr Rhagorol.  Rhannir pob gwobr yn ddau is-gategori ar gyfer ceisiadau gan sefydliadau sydd naill ai dros neu o dan 30 o weithwyr.  Mae hyn er mwyn sicrhau bod cystadleuwyr uniongyrchol yn gyffelyb o ran maint.

   Caiff pob cais a roddir ar y rhestr fer hefyd ei roi gerbron ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl, lle y bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio o blaid pennu enillydd y wobr hon drwy wefan Gweithredu ar Golled Clyw.  Pennir gwobrau eraill gan banel annibynnol o lysgenhadon byddar ac sydd â cholled clyw a benodwyd gan Gweithredu ar Golled Clyw, yn seiliedig ar gyflwyniadau gan sefydliadau.

   Cyhoeddir y rhestr fer ar yr 8fed o Ebrill, 2019, ac felly cofiwch fod yn barod i bleidleisio ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl.

   Cynhelir y gwobrau dros ginio yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd ar yr 17eg o Fai, 2019.  Cyhoeddir manylion ar docynnau maes o law.

   I gael y newyddion diweddaraf un, dilynwch ni ar Twitter @hearinglosscym a ‘hoffwch ni’ ar Facebook /ActiononHearingLossCymru

   View this page in English
   Dental Clinical Board, winner of People
   Dental Clinical Board, winner of People's Choice and Excellence in Health