Total results:
  Search
   Total results:

   Cofiwch y dyddiad – mae Gwobrau Rhagoriaeth Cymru yn ôl!

   Gwobrau Rhagoriaeth Cymru 2019, a noddir gan Western Power Distribution

   Mae’r gwobrau, sydd yn awr yn eu pumed flwyddyn, yn gyfle i ddathlu’r sefydliadau hynny yng Nghymru sy’n eu gwneud eu hunain yn wir hygyrch i bobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw.

   Mae enillwyr blaenorol yn cynnwys Western Power Distribution, Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Bwrdd Iechyd Cwm Taf, Theatr y Sherman, a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

   Bydd cyfleoedd i ymgeisio yn agor ym mis Ionawr, ac felly cofiwch gadw llygad am fwy o wybodaeth ac i roi enw’ch sefydliad ar gyfer y gystadleuaeth.

   Cynhelir y gwobrau yn ystod digwyddiad yn ystod y dydd yng Ngwesty Dewi Sant ym Mae Caerdydd ddydd Gwener, yr 17eg o Fai, 2019. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys gweithdai a sgyrsiau ynglŷn â sut y gallwch sicrhau eich bod yn darparu’r mynediad gorau i bobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw.

   I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag excellencewales@hearingloss.org.uk

   I gael y diweddariadau diweddaraf, dilynwch ni ar Twitter @hearinglosscym a ‘hoffwch’ ni ar Facebook /ActiononHearingLossCymru

   Western Power Distribution sydd mor garedig â noddi Gwobrau Rhagoriaeth Cymru.

   View this page in English
   Dental Clinical Board, winner of People
   Dental Clinical Board, winner of People's Choice and Excellence in Health