Total results:
  Search
   Total results:

   Cyfleoedd i gymryd rhan

   Caiff cyfleoedd i wirfoddoli â SwyddSynnwyr eu postio yma cyn bo hir. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, ffoniwch 029 2033 3034, os gwelwch yn dda (mae gwasanaeth Testun Cenhedlaeth Nesaf (NGT) ar gael) neu anfonwch e-bost at info@jobsense.org.uk.

   Eisiau gweithio i SwyddSynnwyr?

   Mae gennym nifer o swyddi gweigion i bobl sydd eisiau ein helpu i ddarparu gwell rhagolygon cyflogaeth i bobl â nam ar y synhwyrau. Gallwch ddarllen amdanynt ar wefannau’r partneriaid sy’n cyflenwi, Gweithredu ar Golled Clyw ac Elite.

   Mae SwyddSynnwyr yn bartneriaeth rhwng Gweithredu ar Golled Clyw Cymru, y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain (COS) ac Asiantaeth Cyflogaeth â Chymorth Elite, ac mae wedi’i chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.