Total results:
  Search
   Total results:

   SwyddSynnwyr

   Cyllidwyd SwyddSynnwyr gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i helpu pobl dros 25 mlwydd oed sydd â nam ar y synhwyrau i ganfod cyflogaeth.

   Os oes arnoch nam ar y synhwyrau ac rydych ar hyn o bryd yn ddi-waith, fe allai SwyddSynnwyr eich helpu i gael at gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

   Mae SwyddSynnwyr yn gweithio â cheiswyr gwaith sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw, y rheiny sy’n ddall neu sydd â cholled golwg a’r rheiny sy’n ddall ac yn fyddar. Rydym hefyd yn gweithio â chyflogwyr.

   I gofrestru, cwblhewch y ffurflen hon, os gwelwch yn dda

   Mae hwn yn brosiect a ddarperir mewn partneriaeth rhwng Gweithredu ar Golled Clyw Cymru, y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain (COS) ac Asiantaeth Cyflogaeth â Chymorth Elite.

   Bydd SwyddSynnwyr yn dechrau cynorthwyo pobl â nam ar y synhwyrau o ddiwedd mis Mawrth, 2019. I fod yn gymwys ar gyfer cymorth gan SwyddSynnwyr, mae arnoch angen bod yn 25 oed neu’n hŷn ac yn byw yn un o’r siroedd hyn - Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Powys, Sir y Fflint neu Wrecsam.

   Os oes gennych nam ar y synhwyrau, fe allwch ganfod mwy o wybodaeth am SwyddSynnwyr yma.

   Os ydych yn gyflogwr, fe allwch ganfod mwy o wybodaeth yma.

   I gael mwy o wybodaeth, neu i gofrestru ar gyfer y prosiect SwyddSynnwyr, cwblhewch ein ffurflen ar-lein, os gwelwch yn dda, ffoniwch 029 2033 3034, (mae gwasanaeth Testun Cenhedlaeth Nesaf (NGT) ar gael) neu anfonwch e-bost at info@jobsense.org.uk.

   I gofrestru, cwblhewch y ffurflen hon, os gwelwch yn dda

    Mae SwyddSynnwyr yn bartneriaeth rhwng Gweithredu ar Golled Clyw Cymru, y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain (COS) ac Asiantaeth Cyflogaeth â Chymorth Elite, ac mae wedi’i chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.