Total results:
  Search
   Total results:

   Ar-lein Heddiw

   View this page in English

   Mae gallu cyrchu technoleg a’r rhyngrwyd yn eich galluogi i gadw mewn cysylltiad â’ch cyfeillion a’ch teulu yn ogystal â bod yn gyfoes â digwyddiadau yn eich ardal.

   Beth yw Ar-lein Heddiw?

   Mae Ar-lein Heddiw’n fenter genedlaethol gan Gweithredu ar Golled Clyw, RNIB, Action for Blind People, a’r elusen dros bobl ddall a byddar, Sense, sydd â’r nod o gynorthwyo pobl i ennill mwy o fod ar-lein.

   O ymweliadau cartref gan ein gwirfoddolwyr i sesiynau grŵp, hyfforddiant a chymorth un i un a gynhelir yn lleol, mae’n eich helpu i fanteisio hyd yr eithaf ar gyfrifiaduron tabled, ffonau clyfar, gliniaduron a mathau eraill o dechnoleg.

   Er enghraifft, os oes arnoch eisiau dysgu sut i greu cyfrif Facebook i gadw mewn cysylltiad â’ch teulu, neu os oes gennych ffansi dysgu sut i siopa ar-lein, fe all Ar-lein Heddiw eich helpu.

   Cysylltwch â Ni

   Efallai eich bod yn aelod o grŵp sy’n cynnwys pobl â cholled clyw, neu hwyrach eich bod yn unigolyn sydd â diddordeb. Yn y naill achos neu’r llall, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, ac fe weithiwn gyda chi i drefnu gweithgaredd am ddim yn eich ardal. Cysylltwch ag Ar-lein Heddiw ar 029 2033 3034 (ffôn), 029 2033 3036 (ffôn testun), neu drwy e-bost wales@hearingloss.org.uk

   View this page in English