Total results:
  Search
   Total results:

   Byw’n Dda gyda Cholled Clyw

   View this page in English

   Os oes gennych golled clyw ac rydych yn byw yng Nghymru, fe allech elwa o’r prosiect Byw’n Dda gyda Cholled Clyw i’ch cynorthwyo i gael y fantais orau o gynnyrch a gwasanaethau a all helpu.

   Beth yw’r prosiect Byw’n Dda gyda Cholled Clyw?

   Mae’r prosiect Byw’n Dda gyda Cholled Clyw’n wasanaeth dan arweiniad gwirfoddolwyr sydd â’r nod o ddarparu cyfarpar, gwybodaeth a chymorth i bobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw yng Nghymru. Fe’i cynhelir ar y cyd gan Action on Hearing Loss Cymru a COS (Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru) .
   Mae’n wasanaeth am ddim, a ariannir gan Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

   Sut y gallwn eich helpu?

   Gallwn eich helpu drwy ddarparu:

   • gwybodaeth a chyngor;
   • dangos y ffordd at wasanaethau buddiol eraill;
   • arddangos cyfarpar.

   Canolfannau Galw Heibio

   Mae Byw’n Dda â Cholled Clyw yn darparu rhwydwaith o ganolfannau galw heibio sydd wedi’u lleoli yn y gymuned drwy Gymru gyfan. Nid yw’r gwasanaeth yn gweithredu rhestr aros ac fe ellir cael ato am ddim bob mis.

   View this page in English

   Rhestr o Ganolfannau

   Y Bari  Canolfan Feddygol West Quay, Heol Hood, Y Bari CF62 5QN Dydd Iau 1af y mis  10:00-12:00 
   Bae Colwyn Canolfan Arwyddo-Golwg-Sain, 77, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, Conwy LL29 7LN
   3ydd ddydd Mercher y mis
   10:30-12:30
   Caergybi
   Canolfan Gymuned Gwelfor, Ffordd Tudur, Morawelon, Caergybi, Ynys Môn LL65 2DH
   3ydd ddydd Iau y mis
   13:00-15:00
   Abertawe
   Yr Adran Awdioleg, Ysbyty Singleton, Abertawe SA2 8QA
   2ail ddydd Llun y mis
   10:00-12:00
   Pont-y-pŵl
   Sight Cymru, Tŷ Bradbury, Adeiladau’r Parc, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6JH
   Dydd Mercher 1af y mis
   10.30-12.30
   Machynlleth
   Y Ganolfan Ofal, Forge Road, Machynlleth, Powys SY20 8EG 
   Dydd Gwener 1af y mis
   10.00-12.00

   Ymweliadau cartref i’ch helpu â chyfarpar

   Mae ein gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi i’ch helpu ac i’ch cynghori ar sut i gael at gyfarpar a hefyd i’ch cynorthwyo i’w ddefnyddio yn y cartref. Gallwn helpu gyda’i osod yn eich cartref, a datrys helbulon os nad yw rhywbeth yn gweithio.

   Gallwn gynorthwyo gyda’r cynnyrch a ganlyn:

   • dyfeisiadau gwrando;
   • ffonau;
   • clychau drws;
   • systemau dolenni;
   • clychau larwm.

   Darparwn wybodaeth hefyd am ble i ganfod gwasanaethau buddiol eraill, megis y gwasanaeth tân, gwasanaethau cymdeithasol a grwpiau cymunedol a all gynorthwyo rhagor arnoch.

   Eisiau cymryd rhan?

   Mae Byw’n Dda â Cholled Clyw’n dibynnu ar waith gwirfoddolwyr yn eu cymunedau lleol. Os hoffech helpu i drefnu canolfan fisol, neu helpu gydag ymweliadau cartref yn eich ardal, yna cofiwch gysylltu, os gwelwch yn dda. Byddem wrth ein bodd o glywed gennych.

   Cysylltwch â ni

   I gael mwy o wybodaeth am wasanaeth Byw’n Dda gyda Cholled Clyw, neu os hoffech wirfoddoli, cysylltwch â ni ar 029 2033 3034 (ffôn), 029 2033 3036 (ffôn testun) neu drwy e-bost wales@hearingloss.org.uk. Neu fe allwch ysgrifennu atom yn Action on Hearing Loss, Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd CF24 5JW.

   I gael mwy o wybodaeth am y math hwn gynnyrch a chyfarpar sydd ar gael, gweler Cynnyrch a Thechnoleg.