Total results:
  Search
   Total results:

   Gwirio’r Clyw

   View this page in English

   Mae llawer o bobl yn cael prawf llygaid yn rheolaidd ond byth yn meddwl am iechyd eu clustiau, er gwaethaf ystadegau sy’n dangos bod gan 50% o bobl dros 50 oed golled clyw. Mae Gweithredu ar Golled Clyw Cymru yn cynnig gwasanaeth gwirio clyw am ddim mewn digwyddiadau cymunedol, diwrnodau gwybodaeth a mannau gwaith ledled Cymru.

   Pam cael gwiriad clyw?

   Yn ôl yr hyn a ddangosodd ymchwil, po gyntaf y mae rhywun yn cael cymorth â’u colled clyw, po hawsaf ydyw i’r ymennydd addasu i declyn clyw – dyma pam mae’n hanfodol canfod colled clyw cyn gynted â phosibl.

   Sut mae’n gweithio? 

   Mae ein tîm o wirfoddolwyr yn mynd i’ch swyddfa, eich grŵp cymunedol neu leoliad arall ac maent yn cynnal y gwiriadau clyw mewn ystafell dawel.

   Mae’r gwiriad clyw’n gam cyntaf cyflym a hawdd.  Mae’n bwysig cofio nad yw’n brawf clyw llawn ond y mae’n ddangosydd da p’un a oes yn rhaid ichi fynd at eich Meddyg Teulu i gael rhagor o archwiliad.

   Gan ddefnyddio offer sgrinio clyw a ddelir yn y llaw mewn ystafell dawel, fe chwaraewn amrywiol donau i mewn i bob un glust.  Mae nifer y tonau a glywch yn dynodi lefel eich clyw.  Gyda’ch canlyniadau, fe fydd ein gwirfoddolwyr yn gallu awgrymu’r camau priodol y dylech eu cymryd.

   Gall ein gwirfoddolwyr hefyd ddarparu ystod eang o wybodaeth ichi am golled clyw a thinitws ar eich cyfer chi neu ar gyfer rhywun rydych yn ei adnabod.

   Os hoffech ymweliad gan ein gwirfoddolwyr gwirio clyw, anfonwch e-bost, os gwelwch yn dda, at Info.wales@hearingloss.org.uk, ffoniwch ar 02920 333 034 neu anfonwch neges testun at 02920 333 036.

   “Roedd tîm Gweithredu ar Golled Clyw Cymru yn fendigedig, ac mae pob un o’r staff a gafodd brofion heddiw wedi rhoi dim byd ond adborth cadarnhaol.  Roeddynt yn chwim i ganmol y gwirfoddolwyr am eu proffesiynoldeb, eu gwybodaeth, eu gallu a’u caredigrwydd drwy gydol y dydd”
   LexisNexis