Total results:
  Search
   Total results:

   Cymorth cyfathrebu yng Nghymru

   View this page in English

   P’un ai bod gennych golled clyw eich hun neu eich bod yn fudiad sy’n dymuno gwella sut rydych yn cyfathrebu â phobl sydd â cholled clyw, fe allwn ddarparu ystod eang o wasanaethau cymorth cyfathrebu i helpu.

   Sut y gallwch fy helpu â chymorth cyfathrebu yng Nghymru?

   Os oes gennych ddiddordeb mewn cymorth cyfathrebu ac rydych yn byw yng Nghymru, fe allwn:

   • eich helpu os oes gennych golled clyw i ganfod pa gefnogaeth sydd ar gael a pha beth y mae gennych hawl iddo yn ôl y gyfraith;

   • darparu gwybodaeth i gwmnïau sy’n chwilio am wasanaeth neilltuol ar gyfer pobl â cholled clyw, yn cynnwys pwy a ddylai dalu, a sut i’w archebu.

   Archebu’n cymorth cyfathrebu

   Rydym yn gweithio tuag at fyd lle y gall pobl â cholled clyw gael at ddewis o wasanaethau cyfathrebu o ansawdd uchel, a hynny’n rhwydd, ac sydd wedi’u haddasu ar gyfer eu gofynion penodol, a hynny ar sail fforddiadwy.

   Mae gan ein tîm Gwasanaethau Cyfathrebu restr faith o weithwyr proffesiynol cymwysedig sy’n Weithwyr Proffesiynol mewn Gwasanaethau Iaith (LSPs) wedi’u hyfforddi, yn cynnwys:

   • Dehonglwyr Iaith Arwyddion
   • Ysgrifenwyr Nodiadau Electronig
   • Gwefuslefarwyr
   • Adroddwyr llais i destun

   Mae ein holl Weithwyr Proffesiynol mewn Gwasanaethau Iaith:

   • Wedi cwblhau hyfforddiant cymeradwy i ddehonglwyr;
   • Yn cadw at god moeseg ffurfiol;
   • Yn ddarostyngedig i drefn gwyno;
   • Wedi cael eu gwirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

   Canfyddwch fwy o wybodaeth ac archebwch gymorth cyfathrebu ag Action on Hearing Loss.

    

   View this page in English