Total results:
  Search
   Total results:

   Codi Arian yng Nghymru

   Caiff pob ceiniog o arian a godwch i Action on Hearing Loss in Wales ei gwario yng Nghymru.

   Gweithiwn drwy Gymru benbaladr i godi arian i helpu pobl â cholled clyw drwy’n gwasanaethauallgymorth gwybodaeth ac ymgyrchoedd. Lleolir ein tîm codi arian yn lleol yng Nghaerdydd a Bae Colwyn.

   Mae gennym berthynas ardderchog ag amrywiaeth o bartneriaid corfforaethol a chymunedol, ac rydym yn wastad yn ceisio datblygu rhagor o bartneriaethau â sefydliadau o unrhyw fath ledled Cymru. Felly, cofiwch gysylltu â ni, os gwelwch yn dda, os credwch y gall fod gan eich sefydliad ddiddordeb.

   Chwiliwn hefyd am fwy o wirfoddolwyr. Mae rolau’n gwirfoddolwyr yn amrywio o weithio ar ein Cinio Galablynyddol i drefnu casgliadau mewn bwcedi, ac felly os oes gennych amser hamdden a brwdfrydedd, yna byddem wrth ein bodd o glywed gennych.

   Cysylltwch â’n tîm Codi Arian ar 029 2033 3034 neu e-bostiwch wales@hearingloss.org.uk

   Mae yna 575,500 o bobl yng Nghymru sy’n fyddar neu â cholled clyw – mae hynny’n un o bob chwech o’ch cwsmeriaid a’ch gweithwyr.

   Gweithiwn ag ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol i chwalu’r rhwystrau sy’n wynebu pobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw.