Total results:
  Search
   Total results:

   Cysylltwch â ni yng Nghymru

   View this page in English

   Canfyddwch fanylion un o swyddfeydd Action on Hearing Loss Cymru. 

    

   Caerdydd

   Llawr Daear, Llys Angor (Gogledd)
   Heol Keen
   Caerdydd CF24 5JW

   Ffôn: 029 2033 3034
   Ffôn Testun: 029 2033 3036
   E-bost: wales@hearingloss.org.uk

   Gellir trefnu cynadledda fideo, Skype neu alwadau ‘FaceTime’ yn wales@hearingloss.org.uk

   Map o’n swyddfa yng Nghaerdydd

   Cyfarwyddiadau i ganfod ein swyddfa yng Nghaerdydd

   Bae Colwyn

   77, Ffordd Conwy
   Bae Colwyn
   Conwy LL29 7LN

   E-bost: wales@hearingloss.org.uk
   Ffôn: 01492 532 066

   Archebu Dehonglwr mewn Argyfwng

   Os oes arnoch angen dehonglwr mewn argyfwng; er enghraifft, i gyfathrebu â’r heddlu neu â staff meddygol, ac mae’r swyddfa ynghau, ffoniwch ni ar y rhif brys: 01253 596267 (ffôn/ffôn testun).

   View this page in English