Total results:
  Search
   Total results:

   Cymru

   Mae tua 575,500 o bobl yng Nghymru yn fyddar neu â cholled clyw - cynifer â phoblogaethau Caerdydd ac Abertawe gyda’i gilydd.

   Yn Gweithredu ar Golled Clyw Cymru, gweithiwn mewn cymunedau ledled Cymru i gynorthwyo pobl sy’n fyddar, sydd â cholled clyw neu sydd â thinitws. Ymgyrchwn hefyd dros fynediad cyfartal at gyflogaeth, iechyd, adloniant a gwasanaethau eraill.

   Yn ogystal â darparu gwybodaeth a chefnogaeth, fe allwn helpu gyda chyfarpar arbenigol, sgiliau hyfforddiant ar-lein a thrwsio teclynnau clyw.

   Gyda’n gilydd, mae ein staff a gwirfoddolwyr yn ein gwneud ni’r elusen fwyaf dros fyddardod a cholled clyw yng Nghymru.

    

   Adroddiad ar Effaith yng Nghymru 2017