Total results:
  Search
   Total results:

   Gwirfoddolwr Byw yn Dda gyda Cholled Clyw

   View this page in English

   Helpwch ni trwy fod yn Wirfoddolwr Byw yn Dda gyda Cholled Clyw

   Ymunwch a’n tîm ffantastig Byw’n Dda trwy ddefnyddio eich amser rhydd yn eich ardal leol i helpu pobl gyda cholled clyw ddod o hyd i atebion i’w galluogi i fyw yn hapusach, gwneud ffrindiau newydd, a dysgu fwy am golled clyw. Dewiswch un o'r rolau gwych isod a chysylltwch â ni.

   Gwybodaeth ac Eiriolaeth – helpwch ni i roi gwybod i bobl â cholled clyw am y mathau o offer a dyfeisiau sydd ar gael. Ac i gynnig gwasanaethau eirioli sylfaenol, i’w arwain at gael mynediad at offer

   Ymgynghorydd Offer – mae’r rôl yma yn cynnwys arddangos ystod fechan o offer a dangos i bobl sut i ddefnyddio dyfeisiau sydd ganddynt eisoes.

   Arbenigwyr Offer – mae’r rôl hon yn debyg i'r Ymgynghorydd Offer, ond bydd gwirfoddolwyr yn cael mwy o arbenigedd mewn ystod ehangach o offer a sut maent yn cysylltu â chymhorthion clyw.

   Gall gwirfoddolwyr ddewis cael eu gosod mewn canolfannau cymunedol, neu i gynnal ymweliadau cartref, neu'r ddau! Rhoddir hyfforddiant llawn ac ad-delir treuliau.

   I ymgeisio

   I ymgeisio neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â’r Tîm Gwirfoddoli, neu fel arall fe allwch gwblhau’n ffurflen gais ar-lein.

   Ffôn: 02920 333034 neu 07908 226748 (ffonio neu neges testun SMS)
   E-bost: volunteering.cymru@hearingloss.org.uk
   Drwy’r Post: Gwirfoddoli, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru, Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd CF24 5JW.

   View this page in English