Action on Hearing Loss Logo
  Total results:
  Search
   Total results:

   Wales

   Following Government guidance, Action on Hearing Loss services are suspended and offices closed, until further notice. All staff are working from home and your email will be received by the recipient, but please bear with us as response may be delayed, due to current circumstances. 

   If you have an emergency , please call the Information Line on telephone number 0808 808 0123, text phone on 0808 808 9000 or by SMS on 0780 0000 360. Alternatively, you can email information@hearingloss.org.uk. Thank you

   Yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth, mae gwasanaethau Gweithredu ar Golled Clyw wedi’u gohirio ac mae’u swyddfeydd ynghau, hyd nes y bydd hysbysiad pellach.  Mae’r holl staff yn gweithio o’u cartref, ac fe dderbynnir eich e-bost gan y derbynnydd, ond byddwch yn amyneddgar gyda ni, os gwelwch yn dda, gan efallai y bydd yna oedi cyn y cewch ateb, oherwydd yr amgylchiadau cyfredol.
    
   Os oes gennych argyfwng, ffoniwch y Llinell Wybodaeth, os gwelwch yn dda, ar rif ffôn 0808 808 0123, ar rif ffôn testun ar 0808 808 9000 neu drwy SMS ar 0780 0000 360. Neu fel arall, fe allwch anfon e-bost at information@hearingloss.org.uk. Diolch.

    

    

   Around 575,500 people in Wales are deaf or have hearing loss – as much as the populations of Cardiff and Swansea combined.

   At Action on Hearing Loss Cymru, we work in communities around Wales to support people who are deaf, have hearing loss or tinnitus. We also campaign for equal access to employment, health, entertainment and other services.

   As well as providing information and support, we can help with specialist equipment, online training skills and hearing aid repairs.

   Together, our staff and volunteers make us the largest deafness and hearing loss charity in Wales.

   Download our Wales impact report 2017